Kurser i Rosenrörelser/Rosen Movements
Våren 2020 

Hantverkargatan 3K Eldqvarns idrottsförenings motionshall   

Måndagar      13.00-14.00 Start 20/1
Torsdagar     Uppehåll under våren
Pris     Terminsavgift 12 ggr 1.200 betalas till pg 125 6406-8 innan start
  Drop in 140 kr
Ledare     Gunilla Wallin, Certifierad Rosenrörelselärare och Rosenterapeut
Kontakt            gunilla.wallin@rosenrorelser.se eller 070-651 13 21

Timmermansgården Timmermansgatan 46-48                               

Tisdagar           12.30-14.00 Start 28/1
Pris             Terminsavgift 10 ggr 800 kr
  Drop in 140 kr
Ledare     Gunilla Wallin, Certifierad Rosenrörelselärare och Rosenterpapeut
Anmälan till Timmermansgården 08-84 80 11
För mer info www.timmermansgarden.se 
Planeras Fördjupningskurs 5 ggr planeras
Anmälan till gunilla.wallin@rosenrorelser.se eller 070-651 13 21

Hantverkargatan 3K Eldqvarns idrottsföernings motionshall

Onsdagar          18.00-19.00 Uppehåll under våren
Pris        

Terminsavgift 14 ggr 1.400 kr.
Klippkort 7 ggr 850 kr. 
Faktureras alt. betalas innan kursstart till
bg 5920-6334 eller Swish 1230878520

Drop-in 140 kr per gång

Ledare Lena Eliasson, Certifierad Rosenrörelseinstruktör
Kontakt lena.eliasson@rosenrorelser.se eller
070-651 25 27

Pumpan, Färgargårdstorget för medlemmar i SPF        

Onsdagar           11.00-12.00 Start 22/1
Pris Terminsavgift 12 ggr  pris kotakta marie.eliasson@sv.se
Ledare Gunilla Wallin, Certifierad Rosenrörelseinstruktör och Rosenterapeut

Kontakt och

anmälan

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan marie.eliasson@sv.se

direkt: 08-679 03 74

mobil: 0707-86 60 15

 

Privatlektioner

Pris 750 kr/timme

Grupper för personer som har svårt att stå och/eller ligga                 

Kontakta oss för mer information             

gunilla.wallin@rosenrorelser.se eller  070-651 13 21

lena.eliasson@rosenrorelser.se  eller 070-651 25 27

anni.andreasson@gmail.com eller 08-704 93 25 

Vi kan också komma till er och ha företagsanpassade kurser

Kontakta oss för offert.

Handledning för praktikårselever 
 Handledare Gunilla Wallin
 Pris 750 kr